เหม็นยางอุดรธานี | www.saveshop.club 

เหม็นยางอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:24:28 น. เข้าชม 163 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นเกิดละแวกลุ่มน้ำแอมะซอน บ้านเมืองบราซิลและรัฐเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นภาราเอื้อนว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ใหญ่ร้อง เมื่อปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางรอบรู้นำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงอื้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในรัฐอังกฤษและรัฐฮอลล์แลนด์แค่นั้น แก่นของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่โบราณอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของมณฑลบราซิล ยางชนิดนี้จึงโด่งดังเรียกว่า ต้นยางพารา พันธ์ต้นยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการออกเสียงใช้พันธุ์ยาง เนื่องด้วยผลเก็บเกี่ยวน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยเท่าใดนั้น จะขึ้นกับสิ่งของ 3 ชนิด คือ ชนิด สภาพโอบล้อม และการปรับตัวของประเภทเข้ากับสภาพโอบนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะเลือกตั้งปลูกยางตระ***ลใดนั้น ควรยึดมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นตระ***ลที่ให้ผลิตกรรมสูงสุดและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่ตั้งของชาวนาผู้ปลูก ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดรธานี 1. วิเคราะห์ว่าเขตปลูก มีสภาพโอบล้อมใดที่ไม่เหมาะสมสม เป็นข้อขีดคั่นที่มีความดุเดือดเลือดพล่านมากน้อยปางใด สามารถแต่งได้หรือไม่ และส่งผลชนต่อการให้พืชผลมากน้อยพ่างใด เช่น เป็นพื้นที่ที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดดุเด็ดเผ็ดมัน เขตที่มีลมแรง หรือพท.มีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. ดูรูปพรรณปกติพันธุ์แต่ละกลุ่มจากงานพิมพ์คำพินิตเหม็นยางอุดรธานีประเภทยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยล้วนๆรูปร่างที่วิกลต่อสภาพโอบล้อมที่เป็นข้อกำกัดแล้วคัดคัดเลือกพันธุ์ที่รอบรู้ปลูกในพท.นั้น ๆ ได้ 3. เรียงลำดับที่ของตระ***ลที่ให้ผลิตผลสูงจากเอกสารคำชักจูงตระ***ลยาง แล้วคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศจัดว่าเป็นพันธุ์ที่เหมาะเหตุด้วยปลูกในเขตดังอื้น วัตถุปัจจัยเหม็นยางอุดรธานีสภาพโอบล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพินิจพิเคราะห์ในการลงคะแนนพันธุ์ยาง สภาพโอบล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตเกษตรกรรม และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูก ซึ่งการชาวไร่ชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวข้องผลเก็บเกี่ยวยางนั้น เป็นเหตุที่เก่งแก้ปัญหาและเปลี่ยนได้ ดังนั้นชาวนาจึงควรปฏิบัติตามคำชักนำเหตุด้วยรังสรรค์ผลเสร็จในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในทำเลที่ตั้งปลูกจัดเป็นเหตุขืนหรือเหตุที่ขัดสนช่องลงคะแนนเสียง แก้ไขและแปรได้ยาก แต่มีอำนาจต่อการให้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการคัดลงคะแนนเสียงพันธุ์ยางจึงต้องนำสิ่งของนี้ มาใช้ในการพินิจพิเคราะห์การลงคะแนนเสียงประเภทยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรดินและสภาพเขต ชนิดและทรัพย์สินของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีทรัพย์สินทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำเอา มีความเหมาะสมสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน พันธุ์ยางบางพันธุ์ให้ผลเก็บเกี่ยวได้ดีในดินที่มี ความอุดมบริบูรณ์สูง แต่ขณะนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตผล ลดลงหรือมีการผันแปรลักษณะของกลุ่ม ในขณะที่บางจำพวกการให้พืชผลไม่ แปรไปตามสภาพโอบมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ปราศจากข้อเสียมากน้อยเท่าใดและสังคายนายได้หรือไม่ ในกรณีที่เกลาไม่ได้ควรเลือกตั้งประเภทยาง ใดที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพเขตที่มีรูปพรรณสัณฐานเป็นดินขี้เหนียว มี การระบายน้ำเลว ควรออกเสียงปลูกตระ***ลยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางประสงค์ดินที่หน้าด้านดินลึกมากกว่า 1 เมตร เพื่อให้ รากสามารถยึดเกาะได้ดุจเหนียวแน่น การปลูกยางในภูมิประเทศที่ไม่อายดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพื้นที่ดังอื้น ควรจะเลือกตั้งประเภทยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งทัดเทียม ลำดับชั้นน้ำใต้ดิน ในสภาพตำแหน่งที่ตั้งเหมาะสมเพื่อการปลูกยาง ระดับน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางพันธุ์ที่กสิกรเก่งเลือกปลูกได้ ความลาดชันของเขต กลุ่มยางโดยครอบคลุมไม่เหมาะสมสมที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น พท.เป็นควนเขา เนื่องมาจากจะทำเอาต้นยางโน้มเอียง เนื่องมาจากแตกกิ่ง และทรงพุ่มในเกรดสูง ทำเอาต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางตระ***ลจึงไม่สมสม เพราะปลูกในพื้นที่ลาดชัน แต่มียางบางพันธุ์ควรสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพตำแหน่งที่ตั้ง ดังบอก 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละพื้นที่ ชนิดและความดุเด็ดเผ็ดมันในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาวะ ที่ควรสมต่อการแพร่แพร่ ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะเรียนและพิจารณาดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในตำแหน่งดุเด็ดเผ็ดมันมากน้อยแค่ใด เพราะที่จะได้ตัดสินใจเลือกตั้งกลุ่มยางที่คัดค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความรุนแรงของลม ลมเป็นสาเหตุยิ่งใหญ่ของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพื้นที่ปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กม.ต่อชั่วโมง (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ลองต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยครอบคลุมแล้วในตำแหน่งที่ตั้งปลูกยางของประเทศไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย ล้มเลิกภูมิประเทศในบางเมืองของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางเมืองในภาคตะวันออกย้วยเหนือ เช่น สุรินทร์ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความร้ายแรงของลมในขั้นปานกลาง อาจจะทำให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกจำพวกยางปลูกในเขตจ.ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องสังเกตคัดเลือกพันธุ์ที่รับมือลมได้ดี ลักษณะปกติพันธ์ รูปร่างเสมอจำพวกที่จะต้องนำมาดูพร้อมกันกับสภาพโอบ เพราะกล่าวหาสมสมใน การกำหนดกลุ่มยางที่จะปลูกมีหลายประการ เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลิตภัณฑ์ การพิจารณาผลผลิตว่าดีมากน้อยปางใดจะพินิจพิเคราะห์เป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มเติมและลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ เอิ้นคือ ผลผลิตในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตผลยางบางกลุ่ม อาจจะให้ผลิตผลต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลผลิตสูงได้ พืชผลในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลเก็บเกี่ยวได้ดี นับว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลตอบแทนจากการปลูกยาง พืชผลในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะไม่มีอุปสรรคจากฝน ควรจะเป็นพันธุ์ที่ผลิตกรรมลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่แบบไรก็ตามชาวไร่ควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพราะจะทำเอาชนต่อการให้ผลผลิตและการเติบโตเจริญงอกงามของต้นยางในระยะต่อมาผลิตกรรมเมื่อใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นพันธุ์ที่แถมผลิตกรรมได้มากครั้นมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรธานีการพัฒนาเติบใหญ่ของต้นยาง จำพวกยางที่มีการเจริญเติบโตเจริญเติบโตเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลทดแทนเร็วขึ้น ส่วนการเจริญเติบใหญ่ระยะระหว่างกรีดจะเนื่องพันกับการให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนั้นการเติบโตเจริญจึงต้องสังเกตทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม พันธุ์ยางแต่ละกลุ่มจะมีรูปร่างการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกำหนดระยะปลูก โดยประเภทยางที่มีประเภทการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาเปลือก ปกจัดเป็นส่วนที่เอ้ของต้นยาง เนื่องมาจากเป็นที่อยู่ให้ผลผลิตต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความเหมาะสมสมที่เหมาะสมสมทั้งเปลือกนอกเดิม (เฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และปกงอกใหม่ เพราะด้วยเปลือกไม้งอกใหม่ควรดูกำลังเร็วในการงอกประกอบ (กระจาย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องด้วยมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับรอยแผลกรีด ตามปกติกลุ่มยางที่ปกบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละตระ***ลจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางจำพวกจะแสดงความเสียหายดุเด็ดเผ็ดมันจนไม่ทำเป็นกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางชนิดอาจจะไม่ดุเดือดมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความค้านโรค โรคที่สำคัญที่เกี่ยวโยงข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรออกเสียงประเภทที่ต้านทานโรคที่กระจัดกระจายดุเดือดในพท.ปลูกให้ถูกต้อง ความคัดค้านลม รูปพรรณทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงข้องสำคัญต่อการกำราบลม ตามปกติสัณฐานทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เทียบเท่า จะอ่อนแอต่อการกระโชกของลมที่ทำเอากิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรธานีการปลูกในภูมิประเทศแคบ ในกรณีที่งกปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สมสมบางชนิด เช่นเขตที่ไม่อายดินตื้น พื้นที่ที่มีลำดับขั้นน้ำใต้พิภพสูงและพท.ลาดชัน จะต้องออกเสียงประเภทยางที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพทำเลที่ตั้งที่ไม่ควรสมนี้ได้ เพราะว่าสภาพเขตเหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเจริญงอกงามและผลิตผลโดยตรง 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อตัวเลขต้นปลูกในแปลงในกรณีที่อยากปลูกต้นชิดซึ่งมีผลรวมต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไร้ผลต่อการ พัฒนาเจริญและพืชผลมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกหลีกเลี่ยงตระ***ลยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่าเปลือกไม้แห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางรูปร่างวิชาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาพ่างเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบและสภาพดินที่ไม่ควรสม ซึ่งอาจเกิดจากเค้ามูลใดต้นเหตุเอ็ด 1หรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับชนิดยางที่เป็นเปลือกไม้แห้งง่าย ตระ***ลยางที่ชักชวนให้ปลูก สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำชักนำจำพวกยางแก่ชาวไร่ทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวจากผลงานวิจัยการสะสางชนิดยาง สำหรับพินิตจำพวกยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 ฯลฯมา แต่เนื่องจากล่าสุดไม้ยางพารามีความสำคัญทำนองยิ่งต่อการรุดหน้าอุตสาหกรรมไม้ของมณฑล ทำให้ชาวไร่ชาวนาได้รับผลทดแทนจากพืชผลเนื้อไม้แถมขึ้น ดังนั้นคำชักนำกลุ่มยางปี 2546 สถาบันค้นคว้ายางจึงได้แปรคำสั่งสอนจากเดิม โดยแบ่งตระ***ลยางแนะนำเป็น 3 พรรค คือ พันธุ์ยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูง พันธุ์ยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้สูง เพราะให้กสิกรเลือกตระ***ลได้ตามจุดหมายของการปลูก จำพวกยางที่ชักนำให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 แวดวงตามจุดหมายของการปลูก ดังนี้ วงการ 1 กลุ่มยางพืชผลน้ำยางสูง เป็นชนิดที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกตั้งปลูกชนิดยางในสังคมนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ำยาง ภาคี 2 ชนิดยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้ทั้งผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลิตผลน้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตเจริญดี รูปพรรณสัณฐานต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดรธานี สังคม 3 ตระ***ลยางผลผลิตเนื้อไม้สูง เป็นประเภทที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการพัฒนาเจริญเติบโตดีมาก ประเภทลำต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลิตภัณฑ์น้ำยางจะอยู่ในขั้นต่ำกว่าพันธุ์ยางในกลุ่มที่ 1 และ 2 ควรสำหรับเป็นกลุ่มที่จะปลูกเป็นสวนป่าเหตุด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดร กลุ่มยางในแต่ละพรรคที่พินิต จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายรอบคอบของข้อมูล ดังนี้ เหม็นยางอุดร ชนิดยางชั้น 1 ชักชวนให้ปลูกโดยไม่ขีดคั่นเนื้อที่ปลูก ตระ***ลยางในชั้นนี้ได้ผ่านการลองทำและเรียน ประเภทต่าง ๆ แบบละเอียดละออ เหม็นยางอุดร ชนิดยางชั้น 2 ชักจูงให้ปลูกโดยเล็กเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการเรียนรู้สัณฐานบางอย่างเพิ่มให้เติม ชาวไร่ที่มีความพึงประสงค์จะออกเสียงปลูกตระ***ลยางชั้นนี้ควรรับคำพินิตจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 27 ม.ค. 2563

ราคา 100 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

GoodThaiSim ศูนย์รวมซิม เบอร์มงคล เลขมงคล เชื่อถือได้ 100%

(ลงประกาศฟรี สุรินทร์) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 26 ก.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 350 ครั้ง

บริการรถตู้เช่าสีสันกรุ๊ป เช่ารถตู้ท่องเที่ยวรายวัน บริการด้วยความสุภาพ คนขับชำนาญเส้นทาง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? รถตู้ 11 ต.ค. 2562

ราคา 0 บาท

เข้าชม 41 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 4 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1517 ครั้ง

แว่น rayban แว่น oakley กรอบแว่นสายตา

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 27 ม.ค. 2563

ราคา 0 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

รับสั่งทำฐานรองพระ,ฐานเสริมองค์พระ,แท่นวางพระ,ฐานพระพิฆเนศ,ฐานรองพระพุทธรูป,ฐานวางพระบูชา,ฐานรองพระพิฆเนศ ,ฐานรองพระสีขาว,ฐานรองพระพุทธรูป สนใจติดต่อ 0889949199 คุณณัฐสิทธิ์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 27 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 71 ครั้ง

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 30 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

เตรียมตรวจร่างกาย!อาร์เซน่อลจ่อซิวกองหลังสเปน

(ลงประกาศฟรี ฉะเชิงเทรา) - กีฬา ? ฟุตบอล 27 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

เราผลิต จำหน่าย ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ โบว์สำเร็จรูป ผ้าปูที่นอน ผ้าคุณภาพ ราคา 45 บาท โบว์สำเร็จรูป 20 บาท ผ้าล็อตใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ผ้าสต๊อก

(ลงประกาศฟรี ปทุมธานี) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 23 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 19 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:24:28 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com